• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

14 магистрати са възразили срещу недопускането им до конкурса за районни съдии

14 магистрати са възразили срещу недопускането им до конкурса за районни съдии

14 от общо 23 магистрати, които в края на март Комисията по атестирането и конкурсите (КАК) към съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) не допусна до обявения от Съвета конкурс за преместване и заемане на 36 длъжности "съдия" в районните съдилища в страната,

са възразили срещу решението на Комисията. Това пише сайтът "Правен свят". 

Мотивите на КАК за недопускането на всички 23-ма кандидати са, че те нямат изискуемото прослужено време на заеманата длъжност.

Съгласно разпоредбата на чл. 191, ал. 1, изр. 1-во от Закона за съдебната власт (ЗСВ) кандидат за заемане на длъжност по чл. 189, ал. 1 от ЗСВ може да е съдия, прокурор или следовател, който има стажа по чл. 164 от ЗСВ за обявената свободна длъжност и е прослужил минимум 3 години на заеманата длъжност.

Предстои утре съдебните кадровици да се произнесат по възраженията на Светослав Атанасов Пиронев - съдия в PC - Дупница, Катя Николова Велисеева - съдия в PC - Червен бряг, Яна Марио Филипова - съдия в PC - Перник, Мария Станчева Димитрова - съдия в PC - Свищов, Калина Кръстева Филипова - съдия в PC - Плевен, Наталия Петкова Петкова - съдия в PC - Сливен, Нина Методиева Коритарова - съдия в PC - Сливен, Бояна Любомирова Кузманова - прокурор в РП - Бургас, Камелия Георгиева Нейкова - съдия в PC - Бургас, Пламен Иванов Шумков - съдия в PC - Враца, Петрослав Волев Кънев - съдия в PC - Бургас, Ина Милчева Генжова - съдия в PC – Враца.

Сред възразяващите срещу недопускането им до конкурс за преместване и заемане на съдийски щат, поради недостиг на прослужено време, са и две съдийки, за които "Правен свят" наскоро писа.

Става дума Веселина Иванова Димчева от РС – Златоград и Лилия Георгиева Терзиева – Владимирова – от РС – Пещера, които към момента са командировани в Софийския районен съд (СРС) лично от председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов, но желаят да се явят на конкурс за преместване и официално заемане на една от десетте свободни длъжностни "съдия" в СРС.

След командироването на Димчева през 2016 година РС – Златоград остана почти изцяло оголен откъм кадри, тъй като там остана да правораздава само съдия Динко Хаджиев, който, от своя страна, е командирован от съда в Мадан, за да изпълнява функциите на липсващия поради пенсиониране председател на съда в Златоград.

Съдия Лилия Терзиева –Владимирова пък е командирована в СРС на 15 април 2016 г. от РС-Пещера отново със заповед на председателя на ВКС, а малко по-късно реши и дело в негова полза.

FG_AUTHORS: Гилдия - Съдебни Новини - Новини за съд, прокуратура, ВСС, гилдия - Съдебни Новини - Новини за съд, прокуратура, ВСС, гилдия

Източник:  http://courtnewsbg.info/index.php/gildia/item/19517-14-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%BC-%D0%B4%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%B8%D0%B8

comments
News.Vijte.Com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

google + Google +

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.